top of page
Keresés
  • Szerző képeJeleven

Bemutatkozik a Jel Alapítvány

2016 óta nyújtunk lehetőséget és eszközt a Magyarországon élő hallássérültek számára emberi és nyelvi jogaik teljes körű megélésére. Programjaink a siket személyeket és a magyar jelnyelvet helyezik középpontba. Azon dolgozunk, hogy mindenki számára könnyen elérhetővé tegyük a magyar jelnyelvet, legyen akár siket vagy halló, gyerek vagy szülő, siket iskolai pedagógus vagy ambiciózus nyelvtanuló.


Küldetésünk


A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2009. novemberében fogadta el a Jelnyelvi Törvényt. Évek hazai és nemzetközi emberi, nyelvi és fogyatékossági jogi törekvéseinek végeredménye volt a Törvény elfogadása és hatályba léptetése. Célunk, hogy a törvényben szabályozott keretek mentén lehetőséget és eszközt nyújtsunk a Magyarországon élő hallássérültek számára emberi és nyelvi jogaik teljes körű megélésére. Felfogásunkban a siketség egy olyan állapot, amikor az egyén nem hall ugyan, de egy maga választotta, számára optimális, minden nyelvi funkcióval bíró nyelven teljes értékűen kommunikál, és e nyelv által közösséget alkot. A jelnyelvhez való kora gyermekkori hozzáférés, a választott nyelv használata és az érthető információk szabad befogadásának lehetősége mindenkit megillet, társadalmi körülményektől függetlenül. Ezért dolgozunk.

Projektjeink, a teljesség igénye nélkül - munkánkat és eredményeinket a Jel Alapítvány oldalán lehet követni!

Hallássérült mentorszülők képzése

2016 decemberében elindítottuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ,,Szülősegítő szolgáltatások támogatása" pályázatán nyertes projektünket. A felnőttképzési engedéllyel rendelkező mentorszülői képzés célja, hogy a hallássérült gyermeket nevelő szülők (akik maguk is lehetnek hallássérültek) megkapják mindazt az információt, ami ehhez a speciális élethelyzettel való megküzdéshez szükséges. A mentorszülők képzésének része a hallássérült gyermekeket nevelő szülők mentálhigiénés megsegítése; közvetlen tanácsadás, útmutatás arra nézve, hogy az érintett családok hová és merre forduljanak segítségért egy új, bizonytalan és tanácstalan helyzetben. Projektünk egyik fő célja, hogy a jelnyelven történő elsődleges szocializáció, és a jelnyelven történő családi kommunikáció, mint lehetőség, teret nyerjen a hallássérült gyermeket nevelő szülők körében, ugyanakkor legalább ekkora szerepet szánunk a hangzó beszédfejlesztéssel, gyógypedagógiai terápiával kapcsolatos információknak is. 2018 februárjában kezdett a második, majd 2019 májusában a harmadik csoport is.Jelnyelvi Játszótér és Kimenő Szülőklub

2018 februárjában elindult a Jelnyelvi Játszótér is, mely 2019 őszén új helyszínen és SzülőKlubbal kiegészülve folytatódott. 2019. október 5-én szombaton csaknem 30 gyerek energiája akarta felrobbantani az Itt és Most Közösségi teret, ahol idén ősztől tartjuk a Játszótér alkalmakat. Az új helyszín csak egy a változások sorából. Hosszabb játékidővel, új játékokkal, nyugiszobával vártuk a gyerekeket, és ami a legfontosabb - a szülőket sem hagytuk elfoglaltság nélkül. Az NFSZK - Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ - leánykori nevén FSZK Nonprofit Kft. - támogatásából, a SZÜLŐ 2019 pályázat keretein belül valósítjuk meg ebben az idényben a Kimenő Szülőklubot, ahol a szülők számára nyújtunk érdekes, hasznos, pihentető vagy éppen szakmai jellegű programot - miközben szemük fénye a Jelnyelvi Játszótéren tombol.
A Kimenő SzülőKlub egy olyan állandó, rendszeresen ismétlődő klubalkalom, ahol a hallássérülésben érintett szülők, családok, a Jel Alapítvány által 3 alkalommal szervezett Hallássérült mentorszülők képzésén végzett mentorok és mentoráltak, érintettek és érdeklődők személyesen is találkozhatnak: szabadidős és szakmai program egyben, ahol különféle, a hallássérülést érintő témákban hallhatnak kurrens és aktuális tudományos előadásokat, ahová meghívást kaphatnak a hallássérülteket ellátó intézményrendszer és a szakmai hálózat szereplői. Ahol személyesen találkozhatnak az érintett családok, ahol tovább fejlődhet az az aktív és érdekelt közösség, ami már korábban megszületett, a Jel Alapítvány képzésein és a Jelnyelvi Játszótéren. Tudásátadás és közösségi program egyben, a Jelnyelvi Játszótér alkalmak mentén, 10 alkalmas, havi egyszeri egész délelőttös programsorozat az egész család számára, 10 hónapon át. – Ezek az alkalmak sajnos a vírus miatt márciusban félbeszakadtak a program felénél.


Erasmus+ Stratégiai Együttműködés projekt


2019 nyarán indítottuk el Erasmus+ projektünket. A Sign Language Playground projektben nemzetközi együttműködéssel, fogyatékossággal élő fiatalok érdekvédelmében és oktatásában jártas magyar, lengyel és görög szervezetek közös munkájával hozunk létre egy olyan nonformális oktatási metódusokra épülő képzési anyagot, mint az alkalmazott improvizáció, az élménypedagógia, a drámapedagógia és a színházpedagógia.

A képzési anyagot felhasználva egy nemzetközi ifjúsági mobilitási programot nyújtunk, melyben a siket és halló fiatalok akadálymentes, szabad formában, integrált és demokratikus közegben tanulnak nonformális módon a jogaikról és lehetőségeikről. Olyan kompetenciákat sajátítanak el, melyek a társadalmi beilleszkedésüket, önértékelésüket erősítik; pozitív viszonyulást a változáshoz és az újításhoz; motivációt és a ,,képes vagyok rá" elérésére való képességbe vetett hitet. A halló fiatalokban a közös élmények és tapasztalatok hatására nyitott, befogadó, kíváncsi attitűd és törekvés formálódik a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére.


Jeleven tábor


Ezután augusztusban megrendeztük az első - és reméljük, egy hosszú hagyományt megalapozó - JELEVEN Tábort. A gyerekek képességeinek, önbizalmának fejlesztése, társadalmi érzékenyítése talán az egyik legfontosabb, amire a jelen világban szükség van – hisz ők építik majd fel azt a jövőt, ahol a felelős gondolkozás, a kreatív önkifejezés és mások megértése kulcsszerepet játszhat. A siket gyerekek anyanyelve a jelnyelv. A JELEVEN Táborral az volt a célunk, hogy integrált közeget biztosítsunk siket és halló gyerekeknek, ahol a siket gyerekek saját anyanyelvükön játszhatnak, játék közben taníthatják jelelni halló társaikat, míg a hallók megtanulják elfogadni, hogy milyen az, ha valaki más.Jeleven kurzusok

Idén januárban pedig elindultak a Jeleven gyermekjelnyelvi kurzusok. A Jelnyelvi Játszótér és Utazó Jelnyelvi Játszótér által letett alapokon gyerekeknek szóló, innovatív, nonformális jelnyelvtanuló módszertant és tanfolyamot hoztunk létre. A Jeleven Kurzusok a Jelnyelvi Játszótér csoportmunkán, interakción, együttműködésen és játékon alapuló metódusát ötvözik a megszokott tantermi jelnyelvtanfolyamok világával. A pilot tanfolyamokat célzottan olyan iskolai osztályokba is elvisszük, ahol integráltan tanulnak hallássérült tanulók: 3 korosztályban folytatunk le egy-egy próbaképzést. A projekt eredményeként létrejön egy gyakorlatban is tesztelt, nonformális jelnyelvi képzési módszertan, mely integrált közegben, a hallássérült tanulók bevonásával és aktív közreműködésével működtethető, továbbadható és fejleszthető, elősegítve ezzel a társadalmi beilleszkedést és elfogadást, valamint a jelnyelv széles körben történő terjedését. Projektünk célja, hogy a letett alapokon gyerekeknek és fiataloknak szóló, innovatív, nonformális jelnyelvtanuló módszertant és kurzusokat hozzunk létre, ami a Jelnyelvi Játszótér csoportmunkán, interakción, együttműködésen és játékon alapuló metódusát ötvözi a megszokott tantermi jelnyelvtanfolyamok világával. A kurzusok kiemelt célja, hogy hallássérült gyerekek is részt vegyenek rajta, egyrészt élőnyelvi mintaként, „native speaker”-ként, másrészt pedig az integrált csoportos játékokban az együttműködés, közös problémamegoldás is tanulható.Sándor Fanni Angéla

27 megtekintés
bottom of page